Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Lesław Bernard Lahuta

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. biologii, Profesor nauk biologicznych

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-5999-1871

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

Wydział

Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet

Tel.

89 523 4882; 514 784 480

E-mail

lahuta@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Leslaw-Lahuta

Dyscyplina naukowa

Nauki biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

WoS 51/54; Scopus 54

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

WoS 391/423; Scopus 370

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

14/14

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

970

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

17

6. Liczba wypromowanych doktorów

4

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

1

a.

polskim

1

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Nanocząstki srebra i tlenku cynku w ochronie nasion i siewek grochu siewnego (Pisum sativum L.) przed patogennymi grzybami

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK