Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Katarzyna Palus

Stopień, tytuł naukowy

doktor habilitowany

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-7593-9552

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Fizjologii Klinicznej

Wydział

Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

600 991 573

E-mail

katarzyna.palus@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Palus

Dyscyplina naukowa

nauki rolnicze, dyscyplina weterynaria

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

28

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

99

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

9

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

1

b.

zagranicznym

0

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Wpływ glifosatu na struktury nerwowe w układzie rozrodczym loszek

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK