Formularz Kandydata na Promotora

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Katarzyna Kocur-Bera

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż., prof. uczelni

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-7056-5443

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Geoinformacji i Kartografii

Wydział

Geoinżynierii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

0895234583 (kom. 601362555)

E-mail

katarzyna.kocur@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Kocur-Bera

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=yRearjYAAAAJ

https://publons.com/researcher/1526168/katarzyna-kocur-bera/

Dyscyplina naukowa

Inżynieria lądowa i transport

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

39/37

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

63/114

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

5/6

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

307

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

8

6. Liczba wypromowanych doktorów:

0

7. Liczba doktorantów pod opieką:

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

tak

b. zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków.

2.                 Techniczno-ekonomiczny wpływ wydarzeń katastroficznych na zmianę preferencji mieszkaniowych.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak

Środki finansowe na pokrycie badań będą pochodziły z Funduszu Badawczego Instytutu Geodezji i Budownictwa (nr tematu: 29.610.012). Doktorant może także starać się środki finansowe zewnętrzne np. projekt Miniatura, Opus, itp. pochodzące z Narodowego Centrum Nauki.