Formularz Kandydata na Promotora

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Katarzyna Ćwirynkało

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-2305-6069

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji

Wydział

Nauk Społecznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 606 141 691

E-mail

k.cwirynkalo@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Cwirynkalo

Dyscyplina naukowa

pedagogika

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

WoS: 6

Scopus: 8

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

20

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

3

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

270

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

10

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Rodzina osób z niepełnosprawnością

2.                    Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną

3.                    Edukacja włączająca

4.                    Uczniowie z niepełnosprawnością

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Nie

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

Tak