Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Joanna Rodziewicz

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-7890-745X

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Inżynierii Środowiska/Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska

Wydział

Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Tel.

895245609/507088179

E-mail

joanna.rodziewicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Joanna-Rodziewicz

Dyscyplina naukowa

inżynieria środowiska

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

61/61

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

314/350

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

11/12

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

673

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

13

6. Liczba wypromowanych doktorów:

2

7. Liczba doktorantów pod opieką:

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

tak

b. zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

  1. Badanie efektywności procesu denitryfikacji w biofiltrze ze stałym źródłem węgla

2.     Intensyfikacja przemian związków azotu w beztlenowym porcjowym bioelektro reaktorze z zewnętrznym źródłem węgla

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak