Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Jerzy Napiórkowski

Stopień, tytuł naukowy

profesor

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-2953-7402

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

Wydział

Wydział Nauk Technicznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

603 542 805

E-mail

jerzy.napiorkowski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Jerzy-Napiorkowski

Dyscyplina naukowa

Inżynieria Mechaniczna

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

28

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

87

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

4

4. Liczba cytowań (Google Scholar):

397

5. Indeks Hirscha (Google Scholar):

9

6. Liczba wypromowanych doktorów:

3

7. Liczba doktorantów pod opieką:

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

TAK

b. zagranicznym

NIE

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Tribologia – wpływ właściwości materiałów roślinnych na procesy tribologiczne elementów maszyn

2.                Niezawodność

3.                Eksploatacja

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK + uzupełnienie stanowisk badawczych