Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Jarosław Kowalik

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż.

Numer ORCID 

http://orcid.org/0000-0002-1469-5638

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

Wydział

Nauki o Żywności

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Tel.

0895233901; 0895233627

E-mail

j.kowalik@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Konto w serwisie Research Gate

Dyscyplina naukowa

Technologia żywności i żywienia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

16/19

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

60/90

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

5/5

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

189

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

7

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

1

a.

polskim

1

b.

zagranicznym

0

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Nowe produkty mleczarskie na bazie surowców po rozdziale membranowym

2.                    Produkty mleczarskie z probiotykami

3.                    Mikrobiologia prognostyczna

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?tak