Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Jarosław Całka

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab., prof. zwyczajny

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-4679-5737

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Fizjologii Klinicznej

Wydział

Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89-523-41-88,   89-523-44-60

E-mail

calkaj@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Można wybrać do dwóch dyscyplin spośród reprezentowanych w Szkole Doktorskiej:            weterynaria

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

132

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

936

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

20

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6. Liczba wypromowanych doktorów

6

7. Liczba doktorantów pod opieką

4

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

1

a.

polskim

1

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Kodowanie chemiczne neuronów w stanie fizjologicznym i stanach patologicznych.

2.                     

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?      Tak.  Katedra posiada środki na finansowanie badań.

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?     Tak. Infrastruktura i zasoby są dostępne.