Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Jacek Marek Kowalewski

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-5422-2261

Zakład/Katedra/Instytut

Instytut Historii, Katedra Historii Polski

Wydział

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

E-mail

jacek.kowalewski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://uwm-pl.academia.edu/JacekKowalewski

Dyscyplina naukowa

Historia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:;

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

56

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

5

6. Liczba wypromowanych doktorów:

1 (promotor pomocniczy)

7. Liczba doktorantów pod opieką:

1 (otwarty przewód)

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

tak

b. zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Antropologia historyczna/historia kulturowa

2.                 Metodologia historii

3.                 Historia publiczna

4.                 Pamięć i krajobraz kulturowy

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

 Nie dotyczy