Formularz Kandydata na Promotora

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Jacek Katzer

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-4049-5330

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Inżynierii Budowlanej

Wydział

Geoinżynierii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 89 523 45 77

E-mail

jacek.katzer@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Jacek-Katzer

Dyscyplina naukowa

Inżynieria Lądowa i Transport

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

70/72

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

367/542

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

15/17

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

827

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

17

6. Liczba wypromowanych doktorów:

7. Liczba doktorantów pod opieką:

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

TAK

b. zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Lunar soil simulants, lunar concrete, lunar construction technologies.

2.                 Spatial 3D printed plastic reinforcement for concrete.

3.                 Non-conventional concrete with non-conventional reinforcement (e.g. based on waste aggregate with fibre reinforcement).

4.                 Anti-terrorist concrete elements.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?                           TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?                                                                          TAK