Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Iwona Myśliwczyk

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/……    000-0002-9826-5642

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

781066567

E-mail

iwona.mysliwczyk@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Tak

Dyscyplina naukowa

Pedagogika

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

1

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

0

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

9

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

2

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną

2.                    Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością

3.                    Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dziecka z ADHD

4.                    Społeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Nie

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  Nie