Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Henryk Mizerek

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

 https://orcid.org/0000-0001-8674-2205

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 604249324

E-mail

mizerek@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Henryk-Mizerek

Dyscyplina naukowa

pedagogika

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

245

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

9

6. Liczba wypromowanych doktorów

8

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

x

b.

zagranicznym

j. angielski

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Zastosowania badań ewaluacyjnych w edukacji

2.                    Kształcenie i rozwój zawodowy nauczycieli

3.                    Wykorzystanie technologii cyfrowych w procesie kształcenia

4.                    Jakość edukacji

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak