Formularz Kandydata na Promotora

 Promotor

Imię i Nazwisko

Ewa Katarzyna Jastrzębska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż., prof. Uczelni

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-8017-8594

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa

Wydział

Bioinżynierii Zwierząt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

44-94

E-mail

e.jastrzebska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Zootechnika i rybactwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

15/16

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

66/84

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

5/6

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

125

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Funkcje kognitywne u koni.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

Częściowo tak w ramach subwencji badawczej Katedry, ale Student Szkoły Doktorskiej będzie zobligowany do wnioskowania o fundusze w ramach projektów np. NCN Preludium.

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

W Katedrze dostępna jest infrastruktura i zwierzęta badawcze, jednak niezbędne będzie przygotowanie odpowiedniego laboratorium (boksu testowego) do badań z zakresu wskazanego w proponowanym temacie oraz pozyskanie nowych osobników do badań.