Formularz Kandydata na Promotora

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Elżbieta Szafranko

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-1074-9317

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Inżynierii Budowlanej/Instytut Geodezji i Budownictwa

Wydział

Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 47 61

E-mail

elasz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://sciprofiles.com/profile/Elzbieta

https://www.researchgate.net/profile/Elzbieta-Szafranko

Dyscyplina naukowa

Inżynieria Lądowa i Transport

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

54/39

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

12

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

5

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

312

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

9

6. Liczba wypromowanych doktorów:

0

7. Liczba doktorantów pod opieką:

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

tak

b. zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Optymalizacja procesów w budownictwie infrastrukturalnym z uwzględnieniem aspektów technologicznych, organizacyjnych i  środowiskowych.

2.                 Zarzadzanie procesem inwestycyjno-budowlanym w budownictwie infrastrukturalnym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (kontrakty w budownictwie, analiza ryzyka, LEAN management w budownictwie drogowym)

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  –  Tak – temat statutowy

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?   – Tak