Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Bogumił Pahl

Stopień, tytuł naukowy

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UWM w Olsztynie

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-4089-7580

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego

Wydział

Prawa i Administracji

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Tel.

602292587

E-mail

bogumil.pahl@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Nauki prawne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

157

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

8

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Ogólne prawo podatkowe

2.                    Szczegółowo prawo podatkowe

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?