Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Dorota Kulikowska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż., profesor uczelni

Numer ORCID 

0000-0001-8385-7816

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska

Wydział

Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet                                               Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 41 45

E-mail

dorotak@uwm.edu.pl

Osobista strona www

http://wnos.uwm.edu.pl/kbos2/pracownik/dr-hab-inz-dorota-kulikowska-prof-uwm

Dyscyplina naukowa

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych  WoS/ Scopus:

64/73

2.  Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

1234/1559

3. Indeks  Hirscha (WoS/Scopus):

17/20

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

2304

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

23

6. Liczba wypromowanych doktorów:

0

7. Liczba doktorantów pod opieką:

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

TAK

b. zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.      1. Makro- i mikrozanieczyszczenia w komunalnych osadach ściekowych i produktach ich stabilizacji

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?   TAK