Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Dorota Juchno

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-7663-649X

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Zoologii

Wydział

Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Tel.

(89) 523 33 19; kom. 509343118

E-mail

juchno@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dorota-Juchno

Dyscyplina naukowa

nauki biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

27/27

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

181/

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

9/10

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

383

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

11

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

1

a.

polskim

1

b.

zagranicznym

0

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania efektywności rozmnażania klonalnego i płciowego naturalnych triploidalnych samic Cobitis (Pisces, Teleostei)  

2.                     

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak, projekt badawczy nr 2021/41/B/NZ8/03231

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak