Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Katarzyna Bernat

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż., profesor UWM

Numer ORCID 

0000-0001-5777-3766

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska

Wydział

Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet                                             Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 41 18

E-mail

bernat@uwm.edu.pl

Osobista strona www

http://wnos.uwm.edu.pl/kbos2/pracownik/dr-hab-inz-katarzyna-bernat-prof-uwm

Dyscyplina naukowa

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych  WoS/ Scopus:

54/53

2.  Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

556/671

3. Indeks  Hirscha (WoS/Scopus):

14/16

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

1018

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

17

6. Liczba wypromowanych doktorów:

2

7. Liczba doktorantów pod opieką:

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a. polskim

TAK

b. zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Problem biodegradowalności materiałów bio-polimerowych w warunkach tlenowych i beztlenowych

2.                 Stabilizacja bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kontekście recyklingu organicznego – problemy i wyzwania

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  TAK