Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

BEATA WYSOK

Stopień, tytuł naukowy

doktor habilitowany, profesor UWM

Numer ORCID 

0000-0003-4769-0523

Zakład/Katedra/Instytut

KATEDRA WETERYNARYJNEJ OCHRONY ZDROWIA PUBLICZNEGO

Wydział

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Tel.

(89) 523 33 31

E-mail

BEATA.WYSOK@UWM.EDU.PL

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

NAUKI ROLNICZE

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

32

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

86

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

6

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

238

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

8

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem


a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   ZAGROŻENIA ZDROWOTNE ŻYWNOŚCI

2.                    BADANIA NAD OPORNOŚCIĄ NA ŚRODKI PRZECIWDROBNOUSTROJOWEFundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK