Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Beata Krzywosz-Rynkiewicz

Stopień, tytuł naukowy

Prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org 0000-0003-4306-4875

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji

Wydział

Wydział nauk Społecznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 512 007 915

E-mail

Beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl beata.rynkliewicz@wp.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Beata-Rynkiewicz

Dyscyplina naukowa

pedagogika

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

21

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

24

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

2

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

189

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Społeczna partycypacja i aktywność obywatelska dzieci i młodzieży

2.                    Rozwój emocjonalny w tym siły i odporności psychicznej

3.                    Rozwój społeczny a nowoczesne technologie

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  – Nie, doktorant musi ubiegać się o grant

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? – Tak