Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Barbara Kamińska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-1429-114X

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt,

Wydział

Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523-42-33

E-mail

barbara.kaminska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Barbara-Kaminska-2

Dyscyplina naukowa

Nauki biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

44/53

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

274/425

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

12/13

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

722

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

15

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

X

b.

zagranicznym

X

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   (Epi)genetyczne oznaki starzenia się nasion

2.                     

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  TAK- projekt Sonata Bis 7 finansowany przez NCN

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK