Formularz Kandydata na Promotora

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Antoni Jucewicz

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/ 0000-0002-7047-0855

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Teologii Moralnej i Nauk o Rodzinie

Wydział

Wydział Teologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

691388877

E-mail

antoni.jucewicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Nauki teologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

36

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

10

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6. Liczba wypromowanych doktorów

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Szeroki zakres zagadnień z teologii moralnej

2.                    Bioetyka

3.                    Katolicka Nauka Społeczna

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?