Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Anna Wójcik

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-6945-0163

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska

Wydział

Bioinżynierii Zwierząt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

601-966-518

E-mail

awojcik@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Wojcik-7

Dyscyplina naukowa

Zootechnika i rybactwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

21 / 26

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

121 / 168

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

8 / 8

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

304

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

10

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

NIE

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Analiza zachowań niepożądanych i stereotypii u psów.

2.                     

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK