Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Anna Maria Drogosz

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-5384-0415

Zakład/Katedra/Instytut

Instytut Językoznawstwa/Katedra Języka Angielskiego

Wydział

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Tel.

603 924 782

E-mail

anna.drogosz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Drogosz

Dyscyplina naukowa

Językoznawstwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

93

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Analiza dyskursu o tematyce społecznej przy użyciu metodologii semantyki kognitywnej

2.                     

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK