Formularz Kandydata na Promotora

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Anna Leszczyńska-Rejchert

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab.

Numer ORCID 

0000-0001-5535-2730

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

500-058-859

E-mail

anna.leszczynska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

_

Dyscyplina naukowa

pedagogika

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

60

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

6

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

2

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

227

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

NIE

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Pedagogika starości jako nauka, społeczne aspekty dotyczące osób w starości wczesnej, właściwej i osób długowiecznych

2.                    Edukacja międzypokoleniowa, integracja międzypokoleniowa

3.                    Praca socjalna z osobami starszymi

4.                    Opieka nad ludźmi starszymi . Instytucje wspierające seniorów

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? NIE

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK