Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Anna Dargiewicz

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-8258-6540

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Języka Niemieckiego/ Instytut Językoznawstwa

Wydział

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Tel.

tel. +48/ 89 524 63 26

E-mail

anna.dargiewicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://uwm.edu.pl/germanistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=50&catid=4&Itemid=133

Dyscyplina naukowa

Językoznawstwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

1

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

Cytowania: wszystkie: 75; od roku 2017: 48

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

h-indeks: 4; od roku 2017: 3

6. Liczba wypromowanych doktorów

3

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

z zakresu językoznawstwa germańskiego

a.

polskim

ü   

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Słowotwórstwo języka niemieckiego

2.                    Tendencje w rozwoju języka niemieckiego

3.                    Hybrydyzacja języka

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oferuje szereg możliwości aplikowania o środki potrzebne do realizacji zaplanowanych badań.