Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Andrzej Buszko

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-0600-4646

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Finansów

Wydział

Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Tel.

790 308 208

E-mail

buszko@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Ekonomia i Finanse

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

3

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

6

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

2

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

219

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

8

6. Liczba wypromowanych doktorów :

3

7. Liczba doktorantów pod opieką:

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a.  polskim

Tak

b. zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Źródła, przebieg i efekty szarej strefy

2.                 Teoria finansów

3.                 Optymalne strefy walutowe

4.                 Kursy walutowe – rola, znaczenie, mechanizmy

5.                 Neuroekonomia

6.                 Ekonomia instytucjonalna

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak