Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Andrzej Buszko

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/ 0000-0003-0600-4646

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Finansów/ Instytut Ekonomii i Finansów

Wydział

Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

E-mail

buszko@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Można wybrać do dwóch dyscyplin spośród reprezentowanych w Szkole Doktorskiej ekonomia i finanse

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

3

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

6

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

2

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

197

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

8

6. Liczba wypromowanych doktorów

3

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.        Źródła, przebieg i efekty szarej strefy

2.                    Teoria finansów

3.                    Optymalne strefy walutowe

4.                    Kursy walutowe – rola, znaczenie, mechanizmy

5.                    Ekonomia instytucjonalna

6.                    Przedsiębiorczość i innowacyjność

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak