Formularz Kandydata na Promotora

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Agnieszka Żyta

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-2504-7257

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 524 62 82

E-mail

agnieszka.zyta@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Zyta

Dyscyplina naukowa

pedagogika

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

Scopus – 6 artykułów

WOS – 5 artykułów

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

Cytowania wg Scopus:  20

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

h-index- 3

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

393

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

H-index – 10

6. Liczba wypromowanych doktorów

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

1

b.

zagranicznym

1

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Sytuacja psychospołeczna członków rodzin osób z niepełnosprawnością

2.                    Problemy dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną (związki, małżeństwa, praca, niezależne życie)

3.                    Samostanowienie osób z niepełnosprawnością intelektualną

4.                    Współczesne problemy pedagogiki specjalnej i edukacji włączającej

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?                                                            Nie

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?                                                                                                                      Tak