Formularz Kandydata na Promotora

 

Promotor

Imię i Nazwisko

AGNIESZKA WISZNIEWSKA-ŁASZCZYCH

Stopień, tytuł naukowy

DOKTOR HABILITOWANY PROFESOR UWM

Numer ORCID 

0000-0002-4938-0046

Zakład/Katedra/Instytut

KATEDRA WETERYNARYJNEJ OCHRONY ZWDROWIA PUBLICZNEGO

Wydział

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Tel.

(89) 523 43 31

E-mail

AGA@UWM.EDU.PL

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

NAUKI ROLNICZE

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

38/53

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

67/122

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

5/7

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

226

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

7

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

TAK

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

NIE

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Toxoplazma gondii w żywności pochodzenia zwierzęcego.

2.                    Mikrobiologia prognostyczna – modelowanie wzrostu Salmonella w produktach pochodzenia zwierzęcego.

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK