Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Agnieszka I. Piotrowicz-Cieślak

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-8356-6373

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

Wydział

Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet

Tel.

727595329

E-mail

acieslak@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Nauki biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

51

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

393

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

12

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

630

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

14

6. Liczba wypromowanych doktorów

5

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

2

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   środowisko przyrodnicze

2.                    antybiotyki

3.                    rośliny

4.                    fotosynteza

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak