Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Agnieszka I. Piotrowicz-Cieślak

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-8356-6373

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

Wydział

Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 5234289

E-mail

acieslak@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Piotrowicz-Cieslak

Dyscyplina naukowa

Nauki biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

54

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

484

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

13

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

570

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

13

6. Liczba wypromowanych doktorów

5

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Identyfikacja zmian zachodzących w środowisku  przyrodniczym spowodowanych intensywnym chowem drobiu

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  tak