Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Adam Okorski

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-9545-4771

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej

Wydział

Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 34 92

E-mail

adam.okorski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://publons.com/researcher/3037480/adam-okorski/

https://www.researchgate.net/profile/Adam-Okorski

Dyscyplina naukowa

rolnictwo i ogrodnictwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

35/36

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

137/142

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

7

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

412

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

11

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

1-promotor pomocniczy, 1 – współpromotor

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

1

a.

polskim

1

b.

zagranicznym

0

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Wykorzystanie ekstraktów roślinnych w ochronie grochu siewnego przed chorobami

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Planowane zadanie badawcze będzie finansowane z subwencji na badania. Ponadto doktorant będzie ubiegał się o dofinansowanie badań z zewnętrznych środków.

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej  posiada odpowiednią infrastrukturę i zasoby do realizacji zaplanowanego zadania badawczego.