Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

MARTA GUZIUK-TKACZ

Stopień, tytuł naukowy

DOKTOR HABILITOWANY

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-3829-6025

Zakład/Katedra/Instytut

Instytut Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Ogólnej

i Opiekuńczej

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet                                       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

665-293-999

E-mail

marta.guziuk-tkacz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/ konto w serwisie ResearchGate

—————–

Dyscyplina naukowa

pedagogika

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

łączna wartość punktacji MNiSW – 454; łączna liczba prac – 57; łączna liczba prac z punktacją MNiSW – 34

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

WoS – 2  Scopus – 2

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

1

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

67

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

                h-indeks: 4     i10-indeks: 2

6. Liczba wypromowanych doktorów

————

7. Liczba doktorantów pod opieką

————

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.   X

polskim

podejmę się opieki nad doktorantem polskim

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Interwencja kryzysowa, terapia / wsparcie społeczne osób po kryzysie (np. wywołanym pandemią, izolacją społeczną)

2.                    Diagnostyka potrzeb i(e)migrantów, uchodźców; wsparcie społeczne i(e)migrantów / uchodźców; adaptacja i integracja i(e)migrantów / uchodźców

3.                    Diagnostyka i terapia pedagogiczna / psychopedagogiczna problemowych zachowań / zaburzeń uczniów / podopiecznych / wychowanków

4.                    Pedagogika transkulturowa, transkulturowość w diagnostyce i terapii pedagogicznej / psychopedagogicznej

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?    NIE

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?   TAK