Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

 

Imię i Nazwisko

JOANNA JUCHNIEWICZ

Stopień, tytuł naukowy

DR HAB.

Numer ORCID

https://orcid.org/…. 0000-0002-7837-0963

Zakład/Katedra/Instytut

KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I NAUKI O PAŃSTWIE

Wydział

PRAWA I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

505828353

E-mail

joanna.juchniewicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Można wybrać do dwóch dyscyplin spośród reprezentowanych w Szkole Doktorskiej

Wskaźniki dorobku naukowego

1.        Liczba publikacji naukowych WsS/Scopus

b.d.

2.        Liczba cytowani (WoS/Scopus) bez autocytowań

b.d.

3.        Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

b.d.

4.        Liczba cytowań (Google Scholar)

99

5.        Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6.        Liczba wypromowanych doktorantów

0

7.         Liczba doktorantów pod opieką

0

8.        Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.       parlamentaryzm

2.       system organów państwowych, ustroje państwowe

3.       prawa człowieka

4.       konstytucyjne zasady państwa

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.        Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

nie

2.        Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

Nie ma takiej potrzeby.