Przedmiotem moich zainteresowań są rośliny kwiatowe środowisk polarnych, antarktycznych i arktycznych. Zajmuję się dokładną analizą ich budowy anatomicznej i przystosowań do skrajnych warunków środowiskowych. W tym celu wykorzystuję metody cytochemiczne oraz techniki mikroskopii świetlnej, fluorescencyjnej oraz elektronowej – transmisyjnej (TEM) i skaningowej (SEM). W ramach swojej pracy doktorskiej zamierzam dokonać dokładnej cytochemicznej, morfoanatomicznej i genetycznej analizy wybranych gatunków z rodzaju Cerastium.

Sylwia Milarska

NAUKI BIOLOGICZNE

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki biologiczne

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

Inżynieria środowiska, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

nauki Biologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

technologia żywności i żywienia

rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki medyczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria lądowa i transport

Zootechnika i rybactwo

nauki medyczne

pedagogika

nauki Biologiczne

Weterynaria

nauki Biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Maja Michałowska

Inżynieria lądowa i transport