Głównym zagadnieniem, wokół którego koncentrują się moje badania, jest ustalenie drogi rozprzestrzeniania się szpitalnych, wielolekoopornych patogenów w środowisku naturalnym. Pozwoli to na oszacowanie ryzyka dla zdrowia ludzi, które związane jest z występowaniem bakterii antybiotykoopornych (ARB), jak i genów oporności na leki (ARGs) w środowisku oraz określenie stopnia zanieczyszczenia środowiska. Ponadto zaplanowane badania umożliwią ocenę wpływu dezynfekcji ścieków szpitalnych na występowanie ARB i ARGs w ściekach szpitalnych.

Damian Rolbiecki

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki biologiczne

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

Inżynieria środowiska, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

nauki Biologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

technologia żywności i żywienia

rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki medyczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria lądowa i transport

Zootechnika i rybactwo

nauki medyczne

pedagogika

nauki Biologiczne

Weterynaria

nauki Biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Maja Michałowska

Inżynieria lądowa i transport