Zajmuję się diagnostyką obrazową psów i kotów, a w szczególności wykorzystaniem rezonansu magnetycznego do badania ośrodkowego układu nerwowego i aparatu ruchu w codziennej praktyce lekarsko-weterynaryjnej. Do moich zadań należy nie tylko wykonanie i interpretacja wyników badań, ale także kompleksowa opieka anestezjologiczna nad pacjentem w czasie trwania całej procedury. W swojej pracy doktorskiej zamierzam wykazać użyteczność i możliwości rezonansu magnetycznego, jak również ultrasonografii i tomografii komputerowej w obrazowaniu stawu skokowego psów.

Zainteresowania: literatura faktu, historia medycyny, kolaż, języki obce.

Justyna Abako

weterynaria

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki biologiczne

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

Inżynieria środowiska, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

nauki Biologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

technologia żywności i żywienia

rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki medyczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria lądowa i transport

Zootechnika i rybactwo

nauki medyczne

pedagogika

nauki Biologiczne

Weterynaria

nauki Biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Maja Michałowska

Inżynieria lądowa i transport