Jestem doktorantką na Katedrze Fizjologii Klinicznej na macierzystym wydziale. Tematem mojej pracy doktorskiej jest badanie wpływu ksenobiotyków na zmiany w kodowaniu chemicznym jelitowego układu nerwowego u zwierząt modelowych. Celem mojej pracy naukowej jest przede wszystkim rozwiązanie problemów badawczych, które poszerzą obecną wiedzę zarówno weterynaryjną jak i otworzą nowe horyzonty w innych dziedzinach nauki np. medycynie poprzez ochronę zdrowia publicznego.

Jestem także praktykującym lekarzem weterynarii. W swojej pracy klinicznej skupiam się w szczególności na chorobach zwierząt towarzyszących i zwierząt egzotycznych.

Oprócz problematyki klinicznej, moją pasją jest tematyka dotycząca behawioryzmu zwierząt towarzyszących.

Ismena Kordylewska

Weterynaria

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki biologiczne

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

Inżynieria środowiska, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

nauki Biologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

technologia żywności i żywienia

rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki medyczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria lądowa i transport

Zootechnika i rybactwo

nauki medyczne

pedagogika

nauki Biologiczne

Weterynaria

nauki Biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Maja Michałowska

Inżynieria lądowa i transport