Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół epidemiologii chorób niezakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób sercowo-naczyniowych. Celem badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej jest ocena wykorzystania technologii „omicznych” (metabolomika, proteomika, lipidomika) w prognozowaniu ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych. Wyniki badań dostarczą nowej wiedzy na temat roli szlaków metabolicznych w patogenezie chorób układu krążenia oraz  opracowanie nowych biomarkerów oceny ryzyka sercowo-naczyniowego

Jakub Morze

Nauki medyczne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki biologiczne

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

Inżynieria środowiska, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

nauki Biologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

technologia żywności i żywienia

rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki medyczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria lądowa i transport

Zootechnika i rybactwo

nauki medyczne

pedagogika

nauki Biologiczne

Weterynaria

nauki Biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Maja Michałowska

Inżynieria lądowa i transport