Zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu biotechnologii i mikrobiologii środowiskowej oraz inżynierii ekologicznej. W ramach swojego doktoratu badać będę możliwość wykorzystania technologii tlenowej biomasy granulowanej do usuwania mikroplastiku ze ścieków w różnych warunkach operacyjnych. Dodatkowo w powyższych badaniach podejmę próbę identyfikacji mikroorganizmów będącymi liderami biodegradacji mikroplastiku zasiedlających strukturę granul tlenowych. Interesuje się również tematem promocji nauki oraz zarządzaniem marką naukowca. Jestem zawsze otwarty na wyzwania oraz możliwość współpracy w interdyscyplinarnych projektach badawczych.

W życiu prywatnym interesuje się psychologią, sztuką uliczną oraz ekodesign. W wolnych chwilach spędzam czas z przyjaciółmi, podróżuję, słucham muzyki oraz rysuję.

Piotr Jachimowicz​

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki biologiczne

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

Inżynieria środowiska, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

nauki Biologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

technologia żywności i żywienia

rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki medyczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria lądowa i transport

Zootechnika i rybactwo

nauki medyczne

pedagogika

nauki Biologiczne

Weterynaria

nauki Biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Maja Michałowska

Inżynieria lądowa i transport