Jestem absolwentką Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyłam I i II stopień studiów stacjonarnych kierunku inżynieria środowiska o specjalnościach sanitarno-wodnej oraz komunalnej. Zarówno pracę inżynierską, jak i magisterską napisałam pod patronatem dr inż. Tomasza Jóźwiaka, pracownika Katedry Inżynierii Środowiska. W pracach dyplomowych poruszałam temat właściwości sorpcyjnych szeregu niekonwencjonalnych sorbentów, odpowiednio dla barwników anionowych i kationowych oraz fosforu ze ścieków przemysłowych. Prowadzone przez mnie obecnie badania stanowią kontynuację oraz rozszerzenie tematyki poruszanej w trakcie realizacji badań na potrzeby obydwu prac dyplomowych. Ich głównym celem jest zatem opracowanie usieciowanego hybrydowo sorbentu: czynnik A/ chitozan-celuloza / czynnik B, który zwiększy pojemność sorpcyjną chitozanu, co jednocześnie umożliwi zastosowanie chitozanu i jego pochodnych, jako alternatywy dla drogich węgli aktywnych.

W życiu codziennym przyświeca mi dewiza, iż ochrona środowiska to nie potrzeba, ale przede wszystkim konieczność

Agata Kowalkowska

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki biologiczne

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

Inżynieria środowiska, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

nauki Biologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

technologia żywności i żywienia

rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki medyczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria lądowa i transport

Zootechnika i rybactwo

nauki medyczne

pedagogika

nauki Biologiczne

Weterynaria

nauki Biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Maja Michałowska

Inżynieria lądowa i transport