Zajmuje się badaniami dotyczącymi wpływem dodatków enzymatycznych do paszy na wyniki odchowu brojlera indyczego. Enzymem, który stanowi czynnik doświadczalny jest fitaza, ma ona wpłynąć na zmniejszenie wydalanych związków fosforu do środowiska, a jak wiadomo ochrona naszej planety jest niezmiernie ważna.
Prywatnie moim hobby jest hodowla ptaków ozdobnych. Posiadam różne rasy gołębi, kur oraz papug.

Łukasz Szymański

Zootechnika i rybactwo

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki biologiczne

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

Inżynieria środowiska, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

nauki Biologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

technologia żywności i żywienia

rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki medyczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria lądowa i transport

Zootechnika i rybactwo

nauki medyczne

pedagogika

nauki Biologiczne

Weterynaria

nauki Biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Maja Michałowska

Inżynieria lądowa i transport