Pełnię funkcję kierownika ds. strategii i rozwoju w firmie produkującej biomasę stałą do celów energetycznych. Biopaliwa stałe pochodzenia drzewnego oraz wieloletnie rośliny energetyczne są obiektem moich badań w ramach doktoratu.

Z zamiłowania jestem gitarzystą, ponadto interesuje się ekonomią i zarządzaniem oraz energetyką.

Paweł Stachowicz

Rolnictwo i ogrodnictwo

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki biologiczne

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

Inżynieria środowiska, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

nauki Biologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

technologia żywności i żywienia

rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki medyczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria lądowa i transport

Zootechnika i rybactwo

nauki medyczne

pedagogika

nauki Biologiczne

Weterynaria

nauki Biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Maja Michałowska

Inżynieria lądowa i transport