Temat mojej pracy doktorskiej wpisuje się w obszar badań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, w tym recyklingu organicznego produktów bio-bazowych oraz bioodpadów zbieranych selektywnie, znajdujących się w zakresie dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Jestem otwarta na nową wiedzę oraz zadania umożliwiające jej zdobycie. Większość mojego czasu poświęcam na samodoskonalenie, naukę i podróże.

Magdalena Zaborowska

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki biologiczne

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

Inżynieria środowiska, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

nauki Biologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

technologia żywności i żywienia

rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki medyczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria lądowa i transport

Zootechnika i rybactwo

nauki medyczne

pedagogika

nauki Biologiczne

Weterynaria

nauki Biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Maja Michałowska

Inżynieria lądowa i transport