Aktualnie pracuję nad doktoratem związanym z dziedziną technologii żywności i żywienia. Moje badania będą dotyczyły poziomu dojrzałości systemów zarządzania jakością jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych. Chciałbym sprawdzić czy wprowadzanie systemów bezpieczeństwa (np. ISO) wpływa pozytywnie na prowadzenie lokalów gastronomicznych oraz na ich rozwój na rynku. Zagłębiam się w ten temat na wzgląd swoich zainteresowań które chcę ciągle poszerzać, jak również rozwijać polską gastronomię. 

Interesuję się enologią, kuchnią świata, golfem zagadnieniami SF i nowościami ze świata nauki.

Andrzej Cezary Urbanowicz

technologia żywności i żywienia

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki biologiczne

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

Inżynieria środowiska, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

nauki Biologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

technologia żywności i żywienia

rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki medyczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria lądowa i transport

Zootechnika i rybactwo

nauki medyczne

pedagogika

nauki Biologiczne

Weterynaria

nauki Biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Maja Michałowska

Inżynieria lądowa i transport