W czerwcu 2019 roku ukończyłam studia z Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk o Środowisku uzyskując tytuł zawodowy Magister Inżynier. Na doktoracie zajmuje się zagadnieniem bioróżnorodności drobnych zbiorników wodnych położonych na obszarach rolniczych. Uważa się, że jesteśmy w trakcie największego wymierania w historii Ziemi. Natomiast bioróżnorodność jest szczególną wartością wszystkich ekosystemów wodnych oraz lądowych i ulega ciągłym zmianom wynikającym z działania czynników naturalnych oraz powodowanych przez człowieka. Zmieniający się klimat i wzrastająca antropopresja wpływają na liczebność gatunków oraz zasoby ekosystemów.

Marta Zawadzka

ROLNICTWO I OGRODNICTWO

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki biologiczne

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

Inżynieria środowiska, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

nauki Biologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

technologia żywności i żywienia

rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki medyczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria lądowa i transport

Zootechnika i rybactwo

nauki medyczne

pedagogika

nauki Biologiczne

Weterynaria

nauki Biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Maja Michałowska

Inżynieria lądowa i transport