Zdobyłam dyplom inżyniera na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz dyplom magistra na Wydziale Aktorskim Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Obecnie jestem studentką Szkoły Doktorskiej UWM w Katedrze Psychologii Rozwoju i Edukacji.

Obszar moich zaintetesowań to praca z ciałem, sztuki performatywne, kształtowanie się tożsamości, zaburzenia osobowości, role społeczne i ich opresyjny wymiar.

Emilia Korsak

pedagogika

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki biologiczne

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

Inżynieria środowiska, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

nauki Biologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

technologia żywności i żywienia

rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki medyczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria lądowa i transport

Zootechnika i rybactwo

nauki medyczne

pedagogika

nauki Biologiczne

Weterynaria

nauki Biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Maja Michałowska

Inżynieria lądowa i transport