Moje zainteresowania naukowe dotyczą bezpieczeństwa żywności w procesie produkcyjnym oraz szeroko pojętej mikrobiologii żywności. Badania, które prowadzę skupiają się głównie na ocenie antybiotykooporności, enterotoksyczności i czynników wirulencji gronkowców (głównie S.aureus) wyizolowanych z żywności, szczególnie z uwzględnieniem mleka i produktów mleczarskich.

Analizie poddawana jest również możliwość transferu genów odpowiadających za wirulencję, entrotoksyczność i oporność na antybiotyki w całym łańcuchu żywnościowym.

Poza nauką lubuje się w dobrym filmie i fitnessie. 

Joanna Gajewska

Technologia żywności i żywienia

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki biologiczne

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

Inżynieria środowiska, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

nauki Biologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

technologia żywności i żywienia

rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki medyczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria lądowa i transport

Zootechnika i rybactwo

nauki medyczne

pedagogika

nauki Biologiczne

Weterynaria

nauki Biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Maja Michałowska

Inżynieria lądowa i transport