Jestem doktorantką w dyscyplinie nauki prawne w Katedrze Postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki
postępowania administracyjnego, elektronicznej administracji oraz prawa ochrony danych osobowych.

Pod kierunkiem dr. hab. Agnieszki Skóry, prof.UWM, przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą postępowania administracyjnego w zakresie wymierzania sankcji finansowych.

Wolny czas przeznaczam na podróże oraz naukę języków obcych.

Karolina Szelągowska

nauki prawne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki biologiczne

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

Inżynieria środowiska, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

nauki Biologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

technologia żywności i żywienia

rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki medyczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria lądowa i transport

Zootechnika i rybactwo

nauki medyczne

pedagogika

nauki Biologiczne

Weterynaria

nauki Biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Maja Michałowska

Inżynieria lądowa i transport