Prowadzę badania naukowe  w zakresie parazytologii i biologii molekularnej. Głównym obiektem badawczym w mojej pracy doktorskiej jest pasożytniczy nicień organizmów morskich Anisakis simplex, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Chorobę wywołaną przez nicienie z rodzaju Anisakis określono mianem anisakiazy, która według EFSA (European Food Safety Authority) jest zagrożeniem dla całej Europy.

Do moich zainteresowań należą: parazytologia , biologia molekularna, poza działalnością naukową sport i fizjoterapia.

Iwona Polak​

nauki biologiczne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki biologiczne

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

Inżynieria środowiska, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

nauki Biologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

technologia żywności i żywienia

rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki medyczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria lądowa i transport

Zootechnika i rybactwo

nauki medyczne

pedagogika

nauki Biologiczne

Weterynaria

nauki Biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Maja Michałowska

Inżynieria lądowa i transport