W pracy badawczej zajmuję się oceną zmian neurochemicznych w populacjach komórkowych ciała migdałowatego powodujących zwiększony niepokój i nasilone reakcje lękowe u dorosłych samic myszy z defektem receptora estrogenowego-beta. Wykorzystując techniki immunohistochemii, analizuję kluczowe subpopulacje neuronów pobudzających (glutaminergicznych) oraz hamujących (GABAergicznych), zapewniających podstawową równowagę w procesach pobudzenia i hamowania. Badam neurony przede wszystkim na poziomie wykorzystywanych neuroprzekaźników i neuromodulatorów.

Daniel Kalinowski​

Nauki biologiczne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki biologiczne

Zootechnika i rybactwo

nauki Biologiczne

nauki Biologiczne

Inżynieria środowiska, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

nauki Biologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

technologia żywności i żywienia

rolnictwo i ogrodnictwo

Nauki medyczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria lądowa i transport

Zootechnika i rybactwo

nauki medyczne

pedagogika

nauki Biologiczne

Weterynaria

nauki Biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Maja Michałowska

Inżynieria lądowa i transport